Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Soutěžní řád

soutěže „Junior Song“ realizované v rámci INTERPORTY

Československá autorská soutěž „Junior Song“, jako součást mezinárodní soutěže INTERPORTA je určena mladým autorům z České a Slovenské republiky a navazuje na historické tradice autorské soutěže festivalu PORTA, založeného v roce 1967 v Ústí nad Labem.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je INTERPORTA, zapsaný spolek Ústí nad Labem, který při přípravě a realizaci spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty a partnery.
 2. Soutěž je zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.
 3. Soutěže se můžou zúčastnit mladí autoři z České a Slovenské republiky , kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálního věku 33let.
 4. Soutěž se koná každý rok.
 5. Do soutěže je možné přihlásit pouze píseň která nebyla dosud nahrána na zvukový nosič, nebyla přehrávána v mediích a na sociální sítě byla umístěna nejdříve v roce 2019

II. FINÁLE SOUTĚŽE

 1. Přímo do finále soutěže postupují autoři, kteří jsou nominováni partnerskými festivaly a to:
  -píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 33let na celostátním festivalu PORTA
  -píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 33let na celostátním festivalu BRÁNA
  -píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 33let na celostátním festivalu FolkyTonk
  -píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 33let na celostátní slovenské postupové soutěžní přehlídky Kontakt jejíž pořadatel je Národné osvetové centrum Bratislava
  -píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 33let t na festivalu Žiarský ZOB
  - píseň vybraného finalisty soutěže TALENT pořádanou Country radiem.
 2. Pořadatel soutěže doplní finále autorů z Čech a Slovenska ve věku do 33let a to na základě doporučení odborníků a vlastního rozhodnutí.
 3. Vlastní finále probíhá formou živého vystoupení na hlavním pódiu v rámci programu mezinárodní soutěže INTERPORTA v Ústí nad Labem.

III. CÍLE SOUTĚŽE

 1. Vytvoření platformy pro začínající autory z Čech a Slovenska.
 2. Umožnit mladým autorům prezentovat svoje dílo před odborníky i širokou veřejností a mít možnost srovnání s ostatními účastníky soutěže.
 3. Podporovat a přispívat k rozvoji autorské tvorby, pomáhat při jejich prezentaci v médiích a na dalších soutěžích a festivalech.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci s ostatními účastníky.

IV. ORGANIZACE FINÁLE

 1. Finále autorské soutěže se může skládat z více soutěžních koncertů. Strukturu určuje pořadatel při vyhlášení ročníku. Případné rozdělení soutěžících do jednotlivých částí a pořadí jejich soutěžních vystoupení určuje pořadatel.
 2. Každý autor si zajistí interpreta či interprety svého díla, případně může být interpretem sám či s dalšími hudebníky a zpěváky. Ve finále soutěže mají interpreti k dispozici 10 minut na pódiu běhen kterých mohou zahrát 2-3 skladby z niž jedna je soutěžní skladba, která postoupila na základě nominace nebo rozhodnutím pořadatele.
 3. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 4. Každý soutěžící subjekt obdrží v předstihu základní informace o soutěži a tiskopis přihlášky.
 5. Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva vážící se k tomuto dílu, zejména autorská práva, a nevztahují se na ně práva třetích osob.
 6. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky, jejíž tiskopis je zaslán všem soutěžícím vybraných porotou, dává soutěžící souhlas s pořízením audio a video záznamu, nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti spolku INTERPORTA za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce, nebo toto jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud bude mít soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.
 7. Soutěžící dává přihlášením do soutěže Junior Song souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely spojené se soutěží po celou dobu jejího trvání.

V. PRŮBĚH A HODNOCENÍ FINÁLE SOUTĚŽE

 1. Finálové vystoupení soutěžících hodnotí odborná porota, která má vždy lichý počet členů,nejméně však tři.
 2. Porotci rozhodují tajně, písemně na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele. Poté je uložen v archivu festivalu.
 3. Kritériem je kvalita písně.
 4. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY ,z .s. na návrh vedoucího soutěží.
 5. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, t.j. v porotě nemůže působit osoba, která soutěžící připravovala, která přímo spolupracuje se soutěžícími nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 6. Rozhodnutí poroty je konečné.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Během celého průběhu akce jsou všichni soutěžící k dispozici vyhlašovateli a mohou být podle potřeb využití na prezentační a společenské doprovodné aktivity v místě konání soutěže i v blízkém okolí. Děti do 15 let jsou povinné přijít na soutěž v doprovodu dospělé osoby (pedagoga, vedoucího souboru, rodiče nebo jiné dospělé osoby), která chrání jejich bezpečnost a řeší jejich problémy organizačního, či sociálního charakteru.

Průběh soutěže, její struktura a navazující organizační záležitosti jsou uvedeny v propozicích soutěže , které jsou vydávány vždy pro příslušný ročník. Soutěžní řád byl schválen výborem spolku INTERPORTA z.s., který je pořadatelem a vyhlašovatelem soutěž, dne 6.8.2020 v Ústí nad Labem.

Schváleno 6.8.2020

Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru spolku

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter